Til hjemmesiden
Hvit illustrasjon av trestruktur

Om oss

Margrethes oldefar kjøpte småbruket Neset i 1903, og det har siden vært i familiens eie. Neset ligger idyllisk til ved bredden av Vefsna og ved veis ende i grenda Ner-Svenningdal, to kilometer fra Trofors sentrum. Bakarstuo ble flyttet fra sin opprinnelige plassering i Hattfjelldal til Neset i 2016. Huset er møysommelig restaurert, og originale bygningsdeler er bevart så langt det har vært mulig. Fra 2019 realiserer vi våre planer om å utvikle turisme som næring.

I dag huser Bakarstuo fire utleierom med selvhushold, og en egen bakeriavdeling med vedfyrt bakerovn. I tillegg tilbyr vi eksklusive opphold på vår veiløse hytte ved et fjellvann 60 km unna, guiding og andre aktiviteter innen natur- og kulturopplevelser.

Vi er samboerne Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal. Aktive friluftsmennesker med engasjement for lokal kultur og natur. Hunder, jakt, fiske, sanking og lokal matkultur er våre største interesser. Dette ønsker vi å formidle og dele med våre gjester, fordi vi er stolte av våre tradisjoner og vil bidra til at oppholdet hos oss og i regionen for øvrig blir en minneverdig og lærerik opplevelse.

Vi kjenner elvene, vatnene, fjellene, skogene og menneskene i Vefsnaregionen, og vil gjerne dele vår kunnskap med deg.

Våre verdier

Vi setter lokale natur- og kulturverdier høyt, og vil drive vår virksomhet på en bærekraftig og bevist måte. Derfor velger vi i størst mulig grad å tenke både økologisk, naturvennlig og lokalt ved valg av råvarer, utstyr og samarbeidspartnere.

Gjenbruk av bygningsmaterialer og møbler, all interiørmaling utført med linoljemaling, selvproduserte matvarer og bevist avfallshåndtering.